PRENOVA

8/23/2016
PRENOVA ODPRTIH POVRŠIN  V STANOVANJSKIH NASELJIH MURSKE SOBOTE
PRESTRUKTURIRANJE OBMOČIJ STANOVANJSKE GRADNJE


Projektna naloga | 2. letnik MSc | Oblikovalski studio II  | Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo
izdelala Marko Klemen, Maša Legat
mentorica doc. Darja Matjašec
asistent Nejc Florjanc
študijsko leto 2015/2016

Javni odprti prostor z zelenimi površinami v urbanem okolju Murske Sobote omogoča prebivalcem višjo kakovost bivanja. Kaže se v skrbno vzdrževanih zelenih površinah v bližini stanovanjskih naselij, v raznolikih programskih vsebinah, ki so vnešene tako v prostore za šport in rekreacijo, kot v prostore za igro in počitek ter v vzpostavitvi sistema odprtih zelenih površin v mestu. Prostori druženja se med seboj interaktivno povezujejo s svojimi vplivnimi območji in ustvarjajo doživljajsko zanimivo mestno okolje.

1 komentar:

novejše zgodbe starejše zgodbe Domov